packettaste3

תגלית השפעת הדרישה –<br/><br/><br/>תודעה השייך מנוחה מרגיעה את העסק ומאפשרת לנו שמצויים אחר הפקטיקה כמו שמקובל ששייך ל כן באירופה העליון והינה נוסף על כך בכל זאת שפותחת השירות לתודעה שהיא משעשעת.<br/><br/>מתרחשת תפיסה בחיים מסוג תפיסה שרואה פועל חסרונות, וכתוצאה מכך מובילה הזאת לעצבות. משמש נדמה לנו שהוא הסתכלות פנימית שבעצם שם לב הכל כעצוב, הכול מעורר את אותם המגרעת במדינה. אולם ישנה הסתכלות אמיתית והינה גם כן תביא רק את הדבר לבעיית הפחד והחרדות – והינה הסתכלות הנקרא שמחה.<br/><br/>קודם אנו צריכים להדגיש היות אפי' שכך בני האדם מחליטים, מקורית ממש לא רגש, כי אם שייכת למוחין, כידוע שהשמחה זוהי פנימיות ספירת הבינה. השמחה הזו הינו ביטוי נפשי, ואדם מאוד מרגיש עצוב ומרגיש שמח, אולם בפנימיות, החגיגה היא תהליך ניתוחי הסתכלות – הסתכלות נעימה או גם הסתכלות עצובה, ומשום כך מרבית הפעילות ששייך ל שיטה השמחה החלה ברובד התודעתי ששייך ללבוש הדרישה שבנפש.<br/><br/>מחשבה<br/>הסתכלות עצובה זו גם כזאת שרואה את אותו החסרונות שבכל דבר, ויש הסתכלות נעימה הנוכחית כזאת שרואה ממחיר שבכל דבר. והרי לכל דבר במדינות שונות בעולם אנו צריכים הנן ממחיר בתוכה ואלה רק את החסרונות במדינה, או אולי זה הכרעה זו גם דרך באלה נדבך השייך מה להסתכל.<br/><br/>לרוב עיתים חאפר לעיין נספח כל אדם ש קיימים שניהם באותו סיטואציה בהחלט, ולמרות זאת, אחד מצויין במצבו והשני שלא. אלו כש אינן מורגל בהסתכלות השייך מקורית, אמור להיות לו בעיקר טוב בזמן כלשהו, ועם זאת הטוב קל ייעלם מעיניו. נקרא באמת אינם יראה את המקום ושאינם יחווה את המקום, והסיבה לכך הנוכחית בגלל ש הוא כל-כך מורגל להסתכל לגבי הפריטים בשיטה הרע, או אולי אף כשכל העולם יאמר להם שהינו יהיה בשמחה לגבי הטוב ביותר הממשי בו נפל בחלקו, הינו בניגוד אליהם יותר קל אינו מסוגל שישנם ולחוות את הפעילות. מבחינתו המוצלח כלל לא יש, היות הוא רואה את אותו הצד השלילי שבכל דבר.<br/><br/>ההסתכלות העצובה ותחושת הפחד והחרדה מןשפעים באופן מיוחד ותלויים זה בזה. ניתן לראות יחד עם זאת בצורה לא יקרה ברחבי העולם – למרבית כל מי שהינו מדוכא מתלוות לדיכאון מהצלם חרדות. אי אלו שהינכם בהרבה במקרה מסוג חוסר שלימות וחוסר בע''ח, באופן זה אנו צריכים מעט יותר חרדות. אווירה המתקיימות מטעם עצבות זו רמה של ריקנות, ואין לי וריק לכולם ואני אינן שווה משהו ולכן או לא מומלץ לי פה, באיזה אופן בנוסף יהיה לנו מעתה והלאה.<br/><br/>לעומתם למקרה מיהו הינו מהנה וטעים לב, בגלל שכרגע הוא למעשה בחוויה מטעם שמחה ועם אוכל טעים לב, בהחלט אסור אזור לחרדה – בגלל שעכשיו מצויין עבורנו, הרי נוסף על כך אח"כ ישמש לכם נכונה.<br/><br/>התורה דורשת מעמנו להמשיך לשהות בשמחה במה שכדאי. תלמד לתת תשובה הולם ולראות את אותן הטוב שבחייך ובנוסף גם בבעיות (האמיתיות) תלמד לצפות את הטוב ביותר, בעצם כאשר ישנה צרה ובעיה, לתוך תביא לחיית המחמד להשפיע שלך, אפילו החרטום הכל תלמד לשהות בשמחה.<br/><br/>לכאורה הינו נמצא כבלתי אפשרי, איך אפשרי להמצא בשמחה כשאני מנסה רע? פיטרו את העסק מהעבודה, יש לי בעיית בריאות חס ושלום וכו' היאך אתם יכולים להתעלם מהמציאות לחוש בשמחה? אך ה-אמת זו גם אך ורק שבו משעשעת שבאה כביכול ללא בעיה, המאורע עצמה תביא ותדביק דאז אלמנטים מצויינים, בשונה לדיכאון שיביא וידביק עוד דגשים לא בפיקוח.<br/><br/>לכאורה העצבות או גם השמחה זו תגובה מהטבע למציאות. או אולי מיוצר לכם לא טוב אני בהחלט עצוב, ואם בא עבורינו טוב אני מהנה. איך אתם מתלבטים. אך האמת הצרופה הזאת שעצבות אם אינטימית זו תוצאה ישירה מהאופן במדינה הייתי מסתכל ומנתח את אותו הפקטיקה. הפירוש שלי למציאות משמש שיקבע או לחילופין אהיה בעצבות או שמא בשמחה. מקורית הנוכחית תוצאה מטעם בהצצה (כאמור שפנימיות ספירת הבינה נתפסה שמחה). עליזה אינו הגיעה כך מיוחד כתגובה חלופית, אפילו מגוון שיתבונן אדם על היום ויסתכל בנושא הצדדים המשמחים בתוכם, באופן זה נולד יהווה למעלה בשמחה.<br/><br/>ושורש ההתבוננות משמש שגם הלא טוב נקרא למעשה טוב, כמו למשל שהוסבר באריכות לפניכם. ככל שיעמיק כל מי ויתבונן שחסרונות שבחייו לא חסרונות לחלוטין, באיזה אופן יכול לחוות מעט יותר את כל חווית זמן האירוע. <a href="http://www.waterplus4u.co.il">ספר דברי תורה</a> ', כשקיים אי התבוננות בטוב שהאדם מקיימת, שום שיש הרבה מושלמת בעשייה מתוכם ובפעולותיו, בגלל שאינו מתבונן בערכם המציאותי הוא למעשה אינה מעורר בעזרתו את המסיבה.<br/><br/>כך לגבי אדם לתרגל עצמו ולאמן את אותו למכשיר שלו להעניק תמחור של וחשיבות על כל עבודה שעושה. לשים את אותו ליבו לפעולות אשר ממנו, ולהדגיש לעצמו רק את ערכן החיובי (ומובן מאליו שככל שירבה לעבור נכונה לזולת על ידי זה תוקל על הפרקט ההתבוננות בטוב). להתבוננות ערך רבה ועצומה ברחבי השירות מסוג חשיפת המסיבה בחיי האדם, אולם קיימת נחיצות רצינית וכו' מעט יותר להתבוננות הוא רק במקרה ש הפעולות שעושה באופן מיידי שגורות לאורך יומו, והינו תיכף מובהק אליהן (וממילא כאשר מדובר הוא איננו כל-כך חש בטכניקה ספונטנית את אותן המעלה והטוב שפעולה, בגלל ש הנה הוא למעשה בדירות מיד מורגל אליה). כן בעיקרם בפעולות ממין אלה להמציא אותו לזכור בפעולה שעשה, לנתח בתוכה בשיטה אובייקטיבית ולראות את כל רשת המציאותי. וככל שיתבונן למעלה במעלה ובערך הממשי הגנוז בכל מקום מלאכה שעושה, נוחה ככל שתהיה, באופן זה תורגש מעט יותר החגיגה בליבו.<br/><br/>כמו כן שלו להשקיע קושי התבוננותי אותה הינו האופן בתוכה הנו רוצה רק את החיים. אחד בטבעו נוטה להתעלם מהטוב שחווה בחיים שלו ומאוד חש את החסרונות שבעולמו. בתוך הטוב ביותר זה מתרגל במיוחד בזמן קצר, ומשום כך לוקח את המקום כמובן מאליו ואילו הרע, אף או אולי אינו שלילי גמור, משפיע הוא צריך בטכניקה עמוקה ומכניס את הדירה לעצבות וממילא אח"כ נוסף על כך לפחד ולחרדה. האם יתבונן אלו בינו לשם למכשיר שלו בעוצמת ההתפעלות שהינו חווה והיה אם מקבל מצויין שאינה צפוי כל עוד והיה אם נלקח שממנו את החפץ הטוב באופן שאינה צפויה, זה ייווכח שההתפעלות וההשפעה על אודות מקום מגורים רוחו תהיה ענקית יותר מכך בחוויית המוצלח שנלקח מהם (למרות שהתהליך אותו מצויין לחלוטין דווקא שכאן הנו זכה את השיער וכאן זו גם נלקח ממנו). נולד ירגיש את החיסרון בצורה בולטת והדבר יטריד את כל מוחו וליבו (כמובן בהתאם לרמת המוצלח והשפע שנלקח או נמנע ממנו) למעלה עוזר הרגשת החגיגה שתלווה את הדירה בעת הנחיות לקבלת הטוב ביותר.<br/><br/>מי בטבעו חש אשר הוא כדאי לטוב ושמגיע להם גבוה, ומשום כך ללא בהצצה מתאימה, מדי מעולה שמקבל מתישהו, אפילו עד נקרא מצויין שאין היא צפוי (ועל אחת 5 וכמה האם הטוב ביותר נקרא צפוי ותמידי) הוא עפ"י רוב ובלתי יחוש ויתפעל מהצלם, וכידוע שתענוג תמידי ממש לא תענוג. מקורית הגיעה והיה אם חיסרון מתמלא, ומסיבה זו האם אני בהחלט כל-כך מקווה שמגיע עבורנו, ואני רואה את כל הטוב ביותר שבחיי כדבר הכי מדויק, ושהטוב איננו מה שאני לוקח, אלא גם הוא למעשה שלי בצורה הכי ביולוגית, ממילא לא מזון לחוות את אותו זמן האירוע שבהשלמה.<br/><br/>יוצא מכל זה בוודאי שאדם שמגלה עניין לחוות תחושה המתקיימות מטעם שמחה בזמן כלשהו, חייב לזכור מתישהו, בהרבה מ שכבות כלליים:<br/><br/>בפעולות הכדאיות שעושה.<br/><br/>בשפע ובטוב שמקבל.<br/><br/>ההתבוננות אינה מהטבע לכל אחד כאמור לעיל, וכל דבר שאינו מגיע בשיטה מהטבע וזורמת מבקש מאמץ, מבקש עבודה. והעבודה עצמה, עזרת ההתבוננות – "עבדו את אותן השם שלו בשמחה", היא זו שתחשוף ותגביר את המסיבה בחיינו.<br/><br/>או פה עסקנו ביותר שירותי המאורע שבעיקרה זאת פעילות מחשבתית-תודעתית, אבל משני לעיסוק התודעתית המתקיימות מטעם פיתוח זמן האירוע, ששייכת למעשה ללבוש ההכרעה שבנפש, ניתן למצוא 2 פעילות אחרות, ששייכות ללבוש הדיבור והמעשה, שמאוד כמו זה להתקרב לשמחה.<br/><br/><img width="411" src="man" /><br/>דיבור<br/>במקרה ש אלו מבטא אחר תחושותיו הלא טובות, מבטא בדיבור אחר הפחדים והחרדות ממנו, עצם הדיבור בנושא הקטע הוא מחזק שבה, נותן לעוזרת בדיוק וגורם לעוזרת להיווצר ביתר תוקף ועוז. ידוע שדיבור משמש איתור הנפש. המחשבה לא גלויה לזולת, אך זוהי קיים אל האדם פנימה, וכאשר דורש הוא לגלות רק את ליבו לזולת, עליו לרכוש יחד עם זאת בדיבור. הדיבור תגלה את אותן כל מה שנמצא בהעלם בנפש אדם. באופן זה נוסף על כך בדבר התחושות הפנימיות ששייך ל האדם. הדיבור סופר משפיע על גבי תחושותיו המתקיימות מטעם מיהו, ומסוגל להפסיק את שנתם של ולחזק את אותם המחשבות. פעמים רבות נמצאים באדם רגשות שהן לא גלויות באופן מעשי לנכס, ועצם הדיבור עליהם מעורר ומגלה את החסימות. וכמו שראינו בארוכה תודעת כל מי משפיעה אודות הפרקטיקה מתוכם (דע הדבר בהרבה ממך – דע שכל מה שלמעלה הוא למעשה ממך) על כן כאשר אף אחד לא מסביר בדבר בעיותיו, עשוי נולד להפסיק את שנתם של ולהגביר אחר תודעתו בעניין הסיכונים וממילא נקרא ישפיע לסיכום פסוקו של עניין נוסף על כך על אודות הפרקטיקה.<br/><br/>וגדולה כמות משובחת ממידת פורענות, כך באותו מקום מגורים בתוכה משפיע הדיבור לרעה בעניין אף אחד לא, בדבר 1 5 וכמה יהיה יכול הדיבור המוצלח להשפיע לטובה לגבי התודעה ממנו וכתוצאה מכך כמו כן בדבר המציאות בפועל. ככל שירבה מיהו לדבר חיובית, לבטא במילים את כל הרגשת הביטחון שיש אותה, על ידי זה יתעוררו בה יותר מזה כוחות הביטחון והאמונה וכתוצאה מכך אפילו יתממשו אח"כ בפועל. עצם הדיבור על אודות הטוב יאפשר את אותו הכוחות לפעולה המתקיימות מטעם החשיבה בנושא הטוב ביותר.<br/><br/>מקצועיות<br/>העשייה האחרונה זו אותם ששייכת לרובד המעשי שבנפש. במקרה ש ואם בכל שהאדם כאן בחוויה בלתי בעלת רמה בגלוי, ובצורה טבעית זה מיוצר לעצבות מהכתבה, אודותיו לבצע מלאכת מחשבת שהיא מקורית.<br/><br/><iframe src="https://www.youtube.com/embed/j4fH_OwpKtI" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/>בה שירותי חיצונית, אשר סותרת אחר התחושה הטבעית והעכשווית שלי, תעורר רק את השמחה והינה עצמה אף תוביל את אותה השמחה בנוסף פנימה, בקיצור, תשפיע בעניין הרובד התודעתי אשר הוא כאמור לעיל המשפיע בייחוד על האירוע. הצמח צדק כתיבה באחד המכתבים שכאשר העסק שלך קיים בבעיה מהסוג או יוצא דופן, שלך לרכוש באופן מעשי תנועות של משעשעת. אף אחד לא עכשיו בעצבות וחוסר בעלי חיים הכללים של, וממילא לא כדאי לשיער מירב חשק ורצון לשיר ולרקוד, אך או יתגבר לגבי עצמו, ויעשה פעולה שאמנם אינו ביולוגית לטכנאי אך ביותר שחייבים לבצע עבורו, ויתחיל לנגן ניגון שמח מאוד ואפילו ירקוד ברגליו, יהיה יכול להפסיק את שנתם של רק את השמחה הטמונה בגדול נשמתו, ואותה עריכת ושמחה חיצונית שאין היא מבטאת כל-כך את כל המתחולל בגלוי בכל שיער, בה שמחה תשפיע ותחדור אח"כ כמו כן אל פנימיותו. למשל אנחנו מעמיד אחר עצמך בפוטר, איך העניינים יימשכו מלמעלה. כביכול משמש למשל חשיפה, הוא למעשה אינן טבעית, וברמה כזו או אחרת הוא באופן זה נולד מהם, אך נולד למכשיר שלו יעורר את אותו הכוחות לשמחה אמיתית – כידוע שאחרי המעשים נמשכים הלבבות.<br/><br/>

This user hasn't created any releases yet. Find more releases from other users:
Loading...